ARGILA TONGRANULAT

 

Argila tipus Bentonita que s'ha sotmès a un procés tèrmic i de granulació.
 

Barrejada en els substrats proporciona capacitat de retenció d'aigua sense alterar les propietats físiques.


Aplicacions

Per a la fabricació de substrats.

Característiques ARGILA TONGRANULAT

Densitat aproximada 1.500 kgs/m3
Granulometria 0-10mm

Presentació

25 Kg
0-10mm
25 Kg