ARLITA

 

L'Arlita és un àrid d'orígen ceràmic amb una estructura altament porosa derivada de l'expansió a altes temperatures.


El resultat és un producte arrodonit i molt lleuger.
 Aplicacions

Degut a la seva baixa densitat està indicat per a llocs on la densitat del producte és un factor determinant:

* Com a drenatge en cobertes vegetals
* En fabricació de substrats
* Per a cultiu hidropònic…

Característiques ARLITA

Densitat aproximada 275 kg/m3
Granulometria 10-20mm
Clorurs < 0,1% CI
Sulfats solubles en àcid < 0,4% SO3
Sofre total < 0,2% S
Absorció d'aigua < 38% massa seca

Presentació

1,5 m3
50L
10-20mm
1,5 m3
50L