BASTER (TERRA VEGETAL ADOBADA)

 
Terra vegetal adobada de granulometria fina indicada per a trasplantaments de plantes.


Utilitzable també com a esmena orgànica per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada.
Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat. 


Aplicacions

Per trasplantaments:

Col.locar  la planta centrada en el test i emplenar amb BASTER, apretant lleugerament amb les mans. Regar a continuació.

Com a esmena orgànica (per millorar el sòl):
Escampar una capa de 3 o 4cm de gruix de BASTER. Seguidament barrejar-la amb el sòl manualment o amb un moticultor, resultant un terreny esponjós, amb una bona filtració per l’aigua i amb una bona aireació òptima per a les arrels i desenvolupament de les plantes. Un cop tenim el terreny preparat  hi podem sembrar gespa, posar-hi plantes, arbres .....

Recomanable per a terrenys argilosos, pobres en matèria orgànica,...

Característiques BASTER (TERRA VEGETAL ADOBADA)

Densitat aproximada 563 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 78,3%
Conductivitat elèctrica 54,70 mS/m
pH 6,31
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 100%

Presentació

20L
50L
.
20L
50L