BIOFILTRES

Materials Orgànics que ajuden a la el.liminació de les males olors.


Tipus

Escorça de Pi de diferents tipus.

Bruc.

Estella de Fusta.


Aplicacions

Per a Biofiltres Orgànics.

Característiques BIOFILTRES

Densitat aproximada 220-300 kg/m3
Granulometria 25-50mm / / 20-30mm

Presentació

m3
1 m3
.
m3
1 m3