BOSQUI (ESMENA ORGÀNICA PER MILLORAR EL TERRA)


Esmena orgànica de granulometria mitjana especial per millorar l’estructura del terreny i fertilitzar a la vegada.


Aporta matèria orgànica i dóna una bona aireació i esponjositat.


Aplicacions

Escampar una capa de 3 o 4cm de gruix de BOSQUI. Seguidament barrejar-la amb el sòl manualment o amb un moticultor, resultant un terreny esponjós, amb una bona filtració per l’aigua i amb una bona aireació òptima per a les arrels i desenvolupament de les plantes.

Un cop tenim el terreny preparat  podem realitzar:

* Plantació d'hort
* Sembra de gespa
* Plantar plantes, arbres ...

Recomanable per a terrenys argilosos, pobres en matèria orgànica...

Característiques BOSQUI (ESMENA ORGÀNICA PER MILLORAR EL TERRA)

Densitat aproximada 568 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 58,50% s.m.s
Conductivitat elèctrica 71,70 mS/m
pH 7,88
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 100%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
.
m3
1 m3
1/2 m3