CLASSIC EXTRA-GROS

 
Substrat per a cultiu en test de grans dimensions (a partir de 50 lt.)


Format per materials d'elevada granulometria.


Substrat amb una gran estructura i aireació i una moderada capacitat de retenció d'aigua. 


Aplicacions

És idoni pel trasplantament en testos de grans dimensions ja que l'estabilitat del material permet mantenir les condicions d'elevada porositat en tots els nivells del test i també al llarg del temps.

Característiques CLASSIC EXTRA-GROS

Densitat aproximada 440 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 86,8%
Conductivitat elèctrica 7,24 mS/m
pH 7,04
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 84,18% / 10-20mm: 15,82%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
.
m3
1 m3
1/2 m3