COBERTEC (COBERTES ECOLÒGIQUES)

 

Substrat per a cultiu en cobertes ecològiques extensives.


Substrat amb un elevat percentatge de fracció mineral que permet assegurar una estabilitat al llarg del temps.
 


Aplicacions

Especialment indicat per el cultiu en terrasses, terrats, …

Per a plantes amb baixes necessitats hídriques que precisin de poc manteniment:

* Plantes vivaces

* Plantes crasses (sedum,...) ...

Característiques COBERTEC (COBERTES ECOLÒGIQUES)

Densitat aproximada 1456 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 8,7%
Conductivitat elèctrica 27,10 mS/m
pH 7,78
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 77,80% / 10-20mm: 22,20%

Presentació

700-800L
.
700-800L