ENCOIXINAT D'ESTELLA DE FUSTA

 

Xips de fusta de diferentes espècies tipus biomassa de mida molt uniforme especial per a protegir el terra. 


Aplicacions

Per a grans superfícies enjardinades (parterres, camins, al voltant del tronc dels àrbres, zones a les quals no es pot col.locar gespa, zones que s’embassen fàcilment.....)
Òptim per una decoració amb un acabat rústic.
Encoixinat que evita la proliferació de males herbes, conserva la humitat del terreny estalviant en consum d’aigua i enriqueix el sòl al descomposar-se. 
Per la seva utilització escampar amb molta precaució entre les plantes un gruix de 4 o 5 cms. d’ENCOIXINAT D'ESTELLA DE FUSTA. 

Característiques ENCOIXINAT D'ESTELLA DE FUSTA

Densitat aproximada 250-270 kg/m3
Granulometria 10-20mm / 20-30mm

Presentació

1 m3
10-20mm
1 m3
20-30mm
1 m3