ESCORÇA DE PI PINATEX 7-12 mm

 

Escorça de pi pinyoner gruixuda i vermellosa de gran qualitat. 

 
Varietats

Escorça de pi pinyoner (Pinus Pinea) i pi marítim (Pinus Pinaster).


Aplicacions

Per al jardí: 
Òptima per una decoració rústica i natural donant un perfecte acabat al jardí.
Encoixinat per a les plantes que evita la proliferació de males herbes, conserva la humitat del terreny estalviant en consum d’aigua i enriqueix el sòl al descomposar-se. 
Per la seva utilització escampar amb molta precaució entre les plantes un gruix de 4 o 5 cms. d’Escorça PINATEX 7-12mm. Per evitar el manteniment total, podem  posar una malla antigerminant de males herbes sota l’escorça.
Utilitzable en parterres, jardineres, camins, al voltant del tronc dels àrbres, zones a les quals no es pot col.locar gespa, zones que s’embassen fàcilment....

Per a testos de plantes:
Evita la proliferació de males herbes estalviant el consum d’herbicides o la seva eliminació manualment i a més s’estalvia en el reg d’aigua. Per a la seva utilització cobrirem 2 o 3 cm. per damunt del substrat. Molt recomanable per a vivers professionals de plantes.

Altres utilitzacions: 
Per a cultiu d’orquidees o per a la fabricació de substrats.

Característiques ESCORÇA DE PI PINATEX 7-12 mm

Densitat aproximada 220-250 kg/m3
Granulometria 7-12mm

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
7-12mm
m3
1 m3
1/2 m3