HORTEC (HORTS ECOLÒGICS)

Substrat vegetal adobat especialment per a Horts Ecològics.

La seva composició fa que sigui un substrat molt ben equilibrat en quan a propietats físiques i nutrients.

En els sacs de 50L la densitat del substrat és més baixa degut a la limitació del pes per a la seva manipulació.


Aplicacions

Especialment indicat per a cultiu en Horts Ecològics i Horts urbans.

Recomanable també per a cultiu en jardineres.

Característiques HORTEC (HORTS ECOLÒGICS)

Densitat aproximada 1165 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 20,9%
Conductivitat elèctrica 94,90 mS/m
pH 7,67
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 96,75% / 10-20mm: 3,25%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
50L
.
m3
1 m3
1/2 m3
50L