ORGABON (ADOB ORGÀNIC NATURAL)

 
Adob orgànic molt fi especial per  a horticultura i jardineria que aporta molts nutrients.


Ideal per adobar les plantes i els terrenys.


Aplicacions

Per millorar les propietats del terreny:
Escampar una capa de 3 o 4 cm de gruix. Seguidament barrejar-la amb el sòl manualment o amb un moticultor, resultant un terreny esponjós, amb una bona filtració per l’aigua i amb una bona aireació i aportació de nutrients.

Per adobar:
Escampar una petita capa d’ORGABON per sobre del terreny  per donar-li una bona aportació de nutrients: a la gespa d’un jardí, en un hort, en una jardinera....
Amb ORGABON s'aconsegueix una efectivitat més duradera que amb l'adob mineral.

Característiques ORGABON (ADOB ORGÀNIC NATURAL)

Densitat aproximada 558 kg/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 64,50% s.m.s
Conductivitat elèctrica 2,51 dS/m
pH 7,7
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-7mm: 100%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
50L
.
m3
1 m3
1/2 m3
50L