PEDRA POMICE

 
Pedra natural d'origen volcànic.


D'estructura porosa, amb molt  baixa densitat i una bona retenció d'aigua.


Aplicacions

Per a la fabricació de substrats.

Per a drenatge en jardineres.

Per a cultius de bonsais.

Característiques PEDRA POMICE

Densitat aproximada 3-7 mm: 660 - 790 kg/m3 / 6-14 mm: 550 - 670 kg/m3
pH 6,5 - 7
Granulometria 3-7mm / 6-14 mm
SiO2 62,50%
AL2O3 17,50%
Fe2O3 2,60%
K2O 9,50%
CaO 2,5%
Na2O 2,2%
TiO2 0,5%
MgO 0,4%
Absorció d'aigua 80 gr / 100 gr Pedra Pomice

Presentació

1 m3
2 m3
20L
3-7mm
1 m3
2 m3
20L
6-14mm
1 m3
2 m3