REGRASS (RESSEMBRAR GESPA)

 
Barreja de matèria orgànica i fracció mineral molt fina preparada per sembrar i regenerar gespes.

Lleugera, de fàcil aplicació, no afecta l’estètica i aporta nutrients. 

En els sacs de 50L la densitat del substrat és més baixa degut a la limitació del pes per a la seva manipulació.


Aplicacions

Regeneració de la gespa:
Escarificar o netejar les zones malmeses.
Anivellar amb REGRASS les superfícies fins que quedin totalment uniformes.
Sembrar la llavor de la gespa i cobrir-la  de 0,5 a 1 cm. amb REGRASS.
Regar i mantenir un bon nivell d’humitat els dies següents.

Sembra de gespa:
Rastellar la superfície del terreny i comprobar que té suficient drenatge.
Escampar un gruix mínim de 10 cm. de REGRASS. 
Sembrar la llavor de gespa i cobrir-la de 0,5 a 1 cm. amb REGRASS.
Regar i mantenir un bon nivell d’humitat els dies següents.

Consells:
Evitar la sembra quan les temperatures mitges siguin superiors a 25º.
Aconsellem realizar el punxat una vegada a l’any, que consisteix en fer petits foradets a la gespa per facilitar l’aireació de les arrels.

Característiques REGRASS (RESSEMBRAR GESPA)

Densitat aproximada 867 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 20,8% s.m.s
Conductivitat elèctrica 74,80 mS/m
pH 7,84
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 100%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
50L
.
m3
1 m3
1/2 m3
50L