ROLDÓ COMPOSTAT (ESCORÇA DE PI COMPOSTADA)


Suport de cultiu i base per a la fabricació de substrats.


Material  amb molt bona estructura i un bon drenatge.


Aplicacions

Múltiples aplicacions:

Com a material base estructurant per barrejar amb torbes, fibres de coco …..

Com a suport de cultiu per test mitjà-gros.

Característiques ROLDÓ COMPOSTAT (ESCORÇA DE PI COMPOSTADA)

Densitat aproximada 563 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 82,50% s.m.s
Conductivitat elèctrica 9,36 mS/m
pH 7,01
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 98,97% / 10-20mm: 1,03%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
.
m3
1 m3
1/2 m3