SAULÒ

 

Material d'origen granític extret de l'interior de les canteres i exempt de males herbes.


Especial per a la jardineria.

 

 

 
 


Aplicacions

Per a la fabricació de terres per a jardineria

Per a reemplenaments

Per a utilitzar en camins, parterres...

Per a base de la gespa artificial…

Característiques SAULÒ

Densitat aproximada 1.500 kgs/m3
Granulometria 0-5mm

Presentació

Tn
1 Tn
500 kg
0-5mm
Tn
1 Tn
500 kg