SP ARREL (ARRELAMENT ESQUEIXOS)

Substrat per a safates d'arrelament d'esqueixos.

La presència de perlita permet  evitar excessos d’humitat als alveols degut als sistemes de nevulització empleats en l’arrelament. 

Al mateix temps el substrat té un poder de rehumectació elevat  afavorint la gestió del reg.


Aplicacions

Especial safates arrelament d'esqueixos.

L’estructura fina del substrat facilita les operacions d’omplir les safates, fins i tot les de més petites dimensions.

El nivell de nutrients és adaptat a les exigències de les plantes joves ornamentals.

Característiques SP ARREL (ARRELAMENT ESQUEIXOS)

Densitat aproximada 282 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 69,7%
Conductivitat elèctrica 41,50 mS/m
pH 6,05
Fertilització Si
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 97,29% / 10-20mm: 2,71%

Presentació

1 m3
70L
.
1 m3
70L