SP CITROL TEST PETIT

 

Substrat  per  a  cultiu  en  test  petit   (fins a 2 lt.) amb una composició idònia per a cultius de cicle curt-mitjà.


Té un molt bon equilibri de capacitat d'aireació i retenció d'aigua. 


Aplicacions

Substrat molt versàtil que es pot utilitzar en la majoria de situacions climàtiques i de cultiu: planta de temporada, planta anual,....

El substrat conté materials que li confereixen una particular capacitat de retenció hídrica.

L'equilibri entre aquesta retenció hídrica i la capacitat drenant permet obtenir molt bons resultats en els cultius.

Característiques SP CITROL TEST PETIT

Densitat aproximada 439 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 87,7%
Conductivitat elèctrica 18,80 mS/m
pH 7,43
Fertilització Si
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 84,84% / 10-20mm: 15,16%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
70L
.
m3
1 m3
1/2 m3
70L