SUBSTRATS PERSONALITZATS

Substrats fets a mida segons les necessitats del client.

El substrat personalitzat dependrà de diferents factors:

* Tipus de cultiu

* Tipus de test

* Sistema de reg

* Durada del cultiu en el test...


Cada formulació la obtindrem a  partir de tota la varietat de matèries primeres disponibles:

* Roldó compostat

* Torbes

* Fibra de coco

* Perlita, Vermiculita

* Àrids, Adobs.....

Quantitat mínima: 20 m3

Característiques SUBSTRATS PERSONALITZATS

Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
2,8 m3
.
m3
1 m3
1/2 m3
2,8 m3