VERMICULITA

 

Mineral d'estructura laminar pròxima a la micra, expandida a 900ºC.


Al vaporitzar-se l'aigua continguda entre les seves làmines, el calor les fa explotar en multitut de làmines primes proporcinant gran contingut d'aire.

 


Aplicacions

Ideal per barrejar amb els substrats propoprcionant aireació i hidratació.

La eslasticitat i lleugeresa prevé l'enduriment  i l'asfixia dels substrats i les arrels respiren millor.

Característiques VERMICULITA

Densitat aproximada 95-110 kg/m3
pH 7
Granulometria 0,5-4mm
SiO2 39,50%
AL2O3 12%
Fe2O3 i FeO 7%
K2O 2%
CaO 1,5%
TiO2 1%
MgO 23%
Aigua (lliure o combinada) 12%

Presentació

80L
0,5-4mm
80L