FLOCS
 

Flocs de diversos tipus de fusta.

Material força absorvent que augmenta el confort de l'aviram. 

 

Varietats

Fusta nacional i d'importació.

Aplicacions

Indicat per a llits de granges avícoles.

També utilitzables per a tot tipus de bestiar. 

Característiques FLOCS

Densitat aproximada 100 kg/m3

Presentació

m3
.
m3