SERRADURES AÏLLANTS
 

Serradures provinents de l'esmerilat dels taps de suro.

Material molt absorvent.

 

Varietats

Subproducte de suro.

Aplicacions

Indicat per a llits de bestiar boví.

Característiques SERRADURES AÏLLANTS

Densitat aproximada 300 kg/m3

Presentació

m3
.
m3