ENCOIXINAT DE FLOCS P

 

Flocs de diferents tipus de fusta especial per a protegir el terra.


Material de mida uniforme d’aspecte natural i de color clar.


Aplicacions

Per a testos de plantes:
Evita la proliferació de males herbes estalviant el consum d’herbicides o la seva eliminació manualment i a més s’estalvia en el reg d’aigua. Per a la seva utilització cobrirem 2 o 3 cm. per damunt del substrat. Molt recomanable per a vivers professionals de plantes.

Per a Horticultura ecològica, per al jardí i grans superfícies enjardinades (parterres, camins, al voltant del tronc dels àrbres, zones a les quals no es pot col.locar gespa, zones que s’embassen fàcilment.....)
Òptim per una decoració amb un acabat natural.
Encoixinat que evita la proliferació de males herbes, conserva la humitat del terreny estalviant en consum d’aigua i enriqueix el sòl al descomposar-se. 
Per la seva utilització escampar amb molta precaució entre les plantes un gruix de 4 o 5 cms. d’ENCOIXINAT DE FLOCS P.

Característiques ENCOIXINAT DE FLOCS P

Densitat aproximada 100 kg/m3
Granulometria 10-20mm

Presentació

m3
1 m3
2,8 m3
10-20mm
m3
1 m3
2,8 m3