ESCORÇA DE PI PINATEX 12-25 mm
 

Escorça de pi pinyoner gruixuda i vermellosa de gran qualitat. 

 
Varietats

Escorça de pi pinyoner (Pinus Pinea) i pi marítim (Pinus Pinaster).

Aplicacions

Per al jardí: 
Òptima per una decoració rústica i natural donant un perfecte acabat al jardí.
Encoixinat per a les plantes que evita la proliferació de males herbes, conserva la humitat del terreny estalviant en consum d’aigua i enriqueix el sòl al descomposar-se. 
Per la seva utilització escampar amb molta precaució entre les plantes un gruix de 4 o 5 cms. d’Escorça PINATEX 12-25mm. Per evitar el manteniment total, podem  posar una malla antigerminant de males herbes sota l’escorça.
Utilitzable en parterres, jardineres, camins, al voltant del tronc dels àrbres, zones a les quals no es pot col.locar gespa, zones que s’embassen fàcilment....

Altres utilitzacions: 
Per a cultiu d’orquidees o per a la fabricació de substrats.

Característiques ESCORÇA DE PI PINATEX 12-25 mm

Densitat aproximada 220-250 kg/m3
Granulometria 12-25mm

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
12-25mm
m3
1 m3
1/2 m3