SORRA

 

Sorra fina lliure d'impureses i males herbes.

 

Obtinguda del procés de garbellat en pedrera.


Aplicacions

Per a la fabricació de terres per a jardineria.

Per a resembra de gespa.

Característiques SORRA

Densitat aproximada 1.520 kg/m3
Granulometria 0-3mm

Presentació

Tn
1 Tn
500 kg
0-3mm
Tn
1 Tn
500 kg