SPACID (PLANTES ACIDÒFILES)

 

Substrat per a cultiu de plantes acidòfiles.

 
Composat majoritàriament amb materials vegetals que es distingeixen per tenir un pH àcid.
 


Aplicacions

El substrat presenta un pH baix idoni per al cultiu de les espècies acidòfiles (azalea, hortènsia, camelia,etc...).

També una aportació nutricional baixa resulta adequada per aquests cultius, sensibles als excessos de sals.

Característiques SPACID (PLANTES ACIDÒFILES)

Densitat aproximada 277 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 85,40%
Conductivitat elèctrica 39,70 mS/m
pH 5,26
Fertilització Si
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 100%

Presentació

1 m3
50L
.
1 m3
50L